21.10.2022

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 21.10.2022 г. от 16:00 часа.

12.03.2020

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 14.03.2020 г. от 11:00 часа.

13.02.2020

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 16.02.2020 г. от 10:00 часа.

12.11.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 12.11.2019 г. от 18:00 часа.

07.11.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 07.11.2019 г. от 17:00 часа.

05.11.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 05.11.2019 г. от 11:00 часа.

02.11.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 02.11.2019 г. от 15:00 часа.

01.11.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 01.11.2019 г. от 17:00 часа.

30.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 30.10.2019 г. от 17:00 часа.

29.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 29.10.2019 г. от 17:00 часа.

28.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 28.10.2019 г. от 14:00 часа.

28.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 28.10.2019 г. от 08:30 часа.

26.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 26.10.2019 г. от 13:00 часа.

25.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 26.10.2019 г. от 10:30 часа.

24.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Тетевен обявява, че на тел: 0889 411 001 ще приема сигнали в изборния ден на 27 октомври 2019 година във връзка с упражняване на правото на глас и за нарушения на изборния процес.

24.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 24.10.2019 г. от 17:00 часа.

22.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 22.10.2019 г. от 17:00 часа.

18.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 18.10.2019 г. от 17:00 часа.

17.10.2019

Съобщение

  Относно провеждане на обучение на СИК.

Обучението на секционните избирателни комисии ще се проведе на 18.10.2019 г. (петък) в сградата на община Тетевен, пл. „Сава Младенов“ № 9,  от 10.00 часа и от 13.00 часа, съгласно Решение № 109-МИ/16.10.2019 г.

17.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Тетевен уведомява, че предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването да гласуват в изборния ден в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Тетевен са както следва:

Избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да подават заявки за помощ за придвижване в изборния ден 27.10.2019 г. от 07.00 ч. до 18.00 ч. на телефонни номера 0678 52200 и 0877 299 114.

Определени са секции на първия етаж (партер) в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горни етажи, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията:

 • В гр. Тетевен, с адрес: ул. „Полк. Орлов“ № 3 – клуб на пенсионера секция № 113300027 на първия етаж е определена за секация за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тетевен в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 • В с. Галата, с адрес: ул. „Никола Вапцаров“№ 1 – училище секция № 113300006 е определена за секация за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тетевен в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
17.10.2019

Съобщение

16.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 16.10.2019 г. от 17:00 часа.

11.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 12.10.2019 г. от 17:00 часа.

10.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 10.10.2019 г. от 17:00 часа.

08.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 08.10.2019 г. от 17:00 часа.

02.10.2019

Съобщение

Формата на таблицата за застъпници и заместващи застъпници може да изтеглите от ТУК:

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници:

 1. Файлът се отваря с Excel (от версия Office2007 включително нагоре). В зависимост от нуждата се ползва една от двете страници – ЗАСТЪПНИЦИ или ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ. Преходът от една в друга страница става чрез кликване върху името на страницата в долната част на прозореца на Excel.
 2. Желателно е всяка партия/коалиция да преименува файла по подходящ начин. Представянето в ОИК Тетевен може да стане на CD, преносима памет или на официалния електронен адрес на ОИК ([email protected]), но е валидно само след подаване на заявление и всички изискуеми документи от надлежно упълномощеното лице.
 3. Не се трият редове, не се вмъкват нови редове, не се променя форматирането на клетките. Всяка партия, коалиция или независим кандидат има право най-много на един застъпник в секция, което значи, че броят на застъпниците е най-много равен на броя на секциите. Броят на заместващите застъпници не може да надхвърля 1/3 от броя на секциите в изборния район.
 4. Не се оставят празни редове, не се пишат други данни в клетките. 
 5. ВАЖНО!!! При ползване на други списъци копирането в таблицата става НЕ чрез Paste (Постави, ако е на български), а чрез Paste Special – Values (Специално поставяне – Стойности), за да не се унищожи специалното форматиране на клетките с ЕГН-та.
 6. Автоматичен цветен код на клетките с ЕГН:
 • ЧЕРВЕН фон – ЕГН-то е некоректно, с по-малко или повече цифри, с нецифров символ
 • СИН фон – ЕГН-то се повтаря в списъка
 • ЗЕЛЕН фон – само за заместващите застъпници – ЕГН-то на заместващия застъпник е сред ЕГН-тата на заместваните застъпници в този файл (има го в страницата ЗАСТЪПНИЦИ, а се предлага като заместващ в страницата ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ)
 • БЯЛ фон с черни букви – всичко е наред с ЕГН-то

 

Формата на таблицата за упълномещени представители може да изтеглите от ТУК:

30.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 30.09.2019 г. от 18:00 часа.

27.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 27.09.2019 г. от 15:00 часа.

24.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 25.09.2019 г. от 10:00 часа.

23.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 24.09.2019 г. от 17:30 часа.

22.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 22.09.2019 г. от 17:00 часа.

19.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 20.09.2019 г. от 17:00 часа.

18.09.2019

Съобщение

Eлектронна форма за подаване на кандидатски листи за регистрация на кандидати за кмет, общински съветници и кметове на кметства в Община Тетевен.

18.09.2019

Съобщение

Приемането на документи в ОИК Тетевен за регистрация на кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Тетевен, се извършва всеки ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Тетевен е 17.00 ч. на 24 септември 2019 г.

17.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 18.09.2019 г. от 09:00 часа.

15.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 16.09.2019 г. от 17:00 часа.

14.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 14.09.2019 г. от 17:00 часа.

13.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 13.09.2019 г. от 17:00 часа.

12.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Тетевен напомня, че с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., Централна избирателна комисия определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от тук

Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от тук

12.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. Общинската избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, приложена към съобщението.

11.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 11.09.2019 г. от 17:00 часа.

08.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 08.09.2019 г. от 16:00 часа.

05.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 05.09.2019 г. от 17:00 часа.

05.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Тетевен приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 часа за периода от 09.09.2019 г. до 16.09.2019 г. включително.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 192-МИ / 21.10.2022

  относно: Прекратяване пълномощията на Радослав Михайлов Христов, като общински съветник в Общински съвет Тетевен.

 • № 191-МИ / 14.03.2020

  относно: Прекратяване пълномощията на Красимир Огнянов Красимиров, като общински съветник в Общински съвет Тетевен.

 • № 190-МИ / 16.02.2020

  относно: Запознаване с Жалба с вх. № 620/2020 г. от Алдин Русинов Алдинов, кандидат за кмет на кметство Глогово, община Тетевен от ПП ГЕРБ, против Решение № 10/16.01.2020 г. по адм.дело 530/2019 по описа на Административен съд Ловеч, с което е потвърдено Решение № 155-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Тетевен, определяне на процесуален представител на ОИК Тетевен и Запознаване с Решение № 10 /16.01.2020 г. по aдм. дело № 530/2019г., на Ловешки административен съд, с което жалбата на Алдин Русинв Алдинов, кандидат за кмет на кметство Глогово, община Тетевен от ПП ГЕРБ против решение № 155-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК Тетевен е отхвърлена.

всички решения