03.02.2018

Съобщение

Заседанието на ОИК Тетевен е насрочено за 12.30 часа на 05.02.2018 г.

21.07.2019

Съобщение

Насрочено е заседание на ОИК Тетевен за 21.07.2019 г. от 13,30 ч.

04.08.2017

Съобщение

Заседанието на ОИК Тетевен е насрочено за 11.00 ч. на 05.08.2017 г.

28.07.2017

Съобщение

Заседанието на ОИК Тетевен е насрочено за 13.30 часа на 29.07.2017 г.

02.07.2017

Съобщение

Заседанието на ОИК Тетевен е насрочено за 16.00 ч. на 02.07.2017 г.

23.06.2017

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 14.00 часа на 24 юни 2017 г.

03.11.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 10.30 часа на 4 ноември 2015 г.

01.11.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 10.30 часа на 2 ноември 2015 г.

31.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 10.30 часа на 1 ноември 2015 г.

30.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 10.30 часа на 31 октомври 2015 г.

29.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 10.30 часа на 30 октомври 2015 г.

28.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 10.30 часа на 29 октомври 2015 г.

27.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 10.30 часа на 28 октомври 2015 г.

25.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 10.30 часа на 26 октомври 2015 г.

24.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 10.30 часа на 25 октомври 2015 г.

23.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 10.30 часа на 24 октомври 2015 г.

22.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 15.30 часа на 23 октомври 2015 г.

21.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 17.30 часа на 22 октомври 2015 г.

21.10.2015

Съобщение

Образците на одобрените за печат бюлетини са публикувани като приложения към Решение № 108–МИ от 01.10.2015 на ОИК Тетевен:
Бюлетина за общински съветници в Община Тетевен – Приложение №1;
Бюлетина за кмет на Община Тетевен – Приложение № 2;
Бюлетина за кмет на кметство с. Бабинци , Община Тетевен – Приложение № 3;
Бюлетина за кмет на кметство с. Български извор., Община Тетевен – Приложение № 4;
Бюлетина за кмет на кметство с. Васильово, Община Тетевен – Приложение № 5;
Бюлетина за кмет на кметство с. Галата, Община Тетевен – Приложение № 6;
Бюлетина за кмет на кметство с. Голям извор , Община Тетевен -Приложение № 7;
Бюлетина за кмет на кметство с. Гложене, Община Тетевен – Приложение № 8;
Бюлетина за кмет на кметство с. Глогово, Община Тетевен – Приложение № 9;
Бюлетина за кмет на кметство с. Градежница, Община Тетевен - Приложение № 10;
Бюлетина за кмет на кметство с. Дивчовото, Община Тетевен – Приложение № 11;
Бюлетина за кмет на кметство с. Рибарица, Община Тетевен – Приложение № 12;
Бюлетина за кмет на кметство с. Черни Вит, Община Тетевен – Приложение № 13.

20.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 16.00 часа на 21 октомври 2015 г.

19.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 16.00 часа на 20 октомври 2015 г.

17.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 10.00 часа на 19 октомври 2015 г.

16.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 10.00 часа на 17 октомври 2015 г.

14.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 16.00 часа на 16 октомври 2015 г.

13.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 15.00 часа на 14 октомври 2015 г.

12.10.2015

Съобщение

До всички заинтересовани

Уважаеми дами и господа,

С настоящото съобщение Ви уведомявам, че от 14.00 часа на 13.10.2015 г. ОИК Тетевен, в пълен състав, ще присъства на обучение от членове на ЦИК на членовете на общинските избирателни комисии  от област Ловеч във връзка с предстоящото произвеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 година, което ще се проведе в сградата на Областна администрация гр. Ловеч.

12.10.2015

Съобщение

До всички членове на СИК на територията на община Тетевен:

Уважаеми дами и господа,

Съгласно Решение № 115 МИ-НР/ 10.10.2015г. на ОИК Тетевен, Общинска избирателна комисия ще проведе обучение на членовете на секционни избирателни комисии от община Тетевен във връзка с предстоящото произвеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 година  

Обучението на Секционните избирателни комисии да се проведе на:

 • 17.10.2015 г. /събота/
 • От 13.00 часа – пл. „Сава Младенов“(салона на читалището)

Присъствието на членовете на СИК е наложително.

10.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 14.00 часа на 12 октомври 2015 г.

08.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 15.00 часа на 10 октомври 2015 г.

06.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 16.00 часа на 8 октомври 2015 г.

04.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 18.30 часа на 6 октомври 2015 г.

02.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 16.00 часа на 4 октомври 2015 г.

01.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 18.30 часа на 1 октомври 2015 г.

30.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 16.00 часа на 30 септември 2015 г.

29.09.2015

Съобщение

ОТНОСНО:  представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК-Тетевен,  упълномощени за деня на изборите за общински съветници и за кметове - 25.10.2015 г.   

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

В Списъка представителите се номерират съобразно последователността на вписването им.

Последен срок за представяне на СПИСЪКА с имената на преставителите  – 24 октомври 2015 г., 17,00 часа. Списъкът на хартия трябва да е подписан от представляващ партия, коалиция, МК или ИК, или от изрично упълномощено лице.

ДО 24 октомври 2015 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, чрез представляващите ги, могат да оттеглят ПИСМЕНО пред ОИК пълномощното на свой представител.

Внимание! Броят на представителите  на всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите на територията на община Тетевен.

29.09.2015

Съобщение

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници в ОИК-Тетевен,  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на  25.10.2015 г.   

Начало на регистрацията – влизане в сила на решението за регистрация на съответната кандидатска листа.

Край на регистрацията – 24 октомври 2015 г., 17,00 часа.

На 24 октомври 2015 г. могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници.

Изборни книжа: 

Съгласно приетите с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. изборни книжа - Приложения от № 68-МИ до № 72-МИ.

Приложение № 68-МИ

Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа

Приложение № 69-МИ

Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа

Приложение № 70-МИ

Входящ регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите (по чл. 87, ал.1, т. 18 във връзка с чл. 118, ал. 1, 4 и 5 от ИК)

Приложение № 71-МИ

Регистър за публикуване на застъпници в изборите (по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК)

Приложение № 72-МИ

Удостоверение за застъпник по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК

 

Списъкът на застъпниците се представя в ОИК Тетевен ОСВЕН на хартиен носител и  в електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ//образец- тук/ /

Внимание! Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите  на територията на община Тетевен.

Решения на ЦИК, регламентиращи участието на застъпници в местните избори:

РЕШЕНИЕ № 1497-МИ/25.06.2015

РЕШЕНИЕ № 1541-МИ/25.08.2015

РЕШЕНИЕ № 2113-МИ/11.09.2015

 

Нормативна уредба: глава Седма, чл.117- чл. 123 от Изборния кодекс

29.09.2015

Съобщение

На вниманието на гражданите и на парламентарно представените партии, във връзка с предложенията им за състави на СИК:     Съгласно чл. 94, ал. 4 ок Изборния кодекс: „Членовете на секционната избирателна комисия за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност...”

В тази връзка моля да обърнете внимание на безработните лица, регистрирани в Дирекции „Бюра по труда”, които ще участват като членове в секционни избирателни комисии,  да спазят изискването на чл. 18, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта и в срок от 7 работни дни от назначаването им в СИК (тоест, от постановяването на решение, с което ОИК-Тетевен ги назначава), да уведомят Дирекция „Бюро по труда” - за промяната в декларираните от тях обстоятелства.

При неизпълнение на това задължение, макар и поради неинформираност,  чл. 20, ал. 4, т. 7 от Закона за насърчаване на заетостта предвижда прекратяване на регистрацията им, което се явява неблагоприятна последица за тези лица.

23.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 16.00 часа на 25 септември 2015 г.

22.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 14.00 часа на 23 септември 2015 г.

20.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 18.00 часа на 22 септември 2015 г.

18.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 15.00 часа на 20 септември 2015 г.

16.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 16.00 часа на 18 септември 2015 г.

15.09.2015

Съобщение

Извънредно заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 13.00 часа на 15 септември 2015 г.

15.09.2015

Съобщение

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН:

ОИК Тетевен уведомява регистрираните участници, че срока за регистриране на кандидатски листи е до 22.09.2015 г. 18:00 часа. При подаване на документи следва регистрираните партии, коалиции и местните такива, да представят Приложение № 58-МИ от изборните книжа, а инициативните комитети - Приложение № 59-МИ, както и изискуемите по ИК документи към тях, както и да предоставят на комисията предложенията си и в електронен вид.

14.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 16.00 часа на 16 септември 2015 г.

13.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 18.00 часа на 14 септември 2015 г.

11.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 16.00 часа на 12 септември 2015 г.

10.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 16.00 часа на 11 септември 2015 г.

09.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 17.45 часа на 10 септември 2015 г.

07.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 16.00 часа на 8 септември 2015 г.

05.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 16.00 часа на 6 септември 2015 г.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 256-МИ / 21.07.2019

  относно: Прекратяване пълномощията на Йото Маринов Йотов, като общински съветник в Общински съвет Тетевен

 • № 255-МИ / 05.02.2018

  относно: Утвърждаване списък А и списък Б, съгласно справка за класиране според преференциите и обявяването й на интернет страницата на ОИК Тетевен

 • № 254-МИ / 05.02.2018

  относно: Прекратяване пълномощията на Тихомир Петков Тихолов, като общински съветник в Общински съвет Тетевен.

всички решения