Общинска избирателна комисия Тетевен


РЕШЕНИЕ
№ 187-МИ
Тетевен, 07.11.2023

ОТНОСНО: Определяне на процесуални представители на Общинска избирателна комисия Тетевен, които да осъществяват процесуално представителство пред Административен съд – Ловеч при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 год.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 32, т. 3 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, и с оглед необходимостта от осъществяване на процесуално представителство пред Административен съд Ловеч, по постъпила жалба срещу решение на ОИК Тетевен № 156/30.10.2023 г. за избиране на общински съветници, Общинска избирателна комисия Тетевен следва да определи процесуални представители.

Постъпила е жалба и приложения към нея по електронна поща на 06.11.2023 г., входирана във вх. Регистър на ОИК Тетевен в 09:00 ч. на 07.11.2023 г. Жалбата е подписана с ел. подпис от Иван Романов Цветков – пълномощник на Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ срещу Решение № 156-МИ/30.10.2023 на Общинска избирателна комисия – Тетевен. В жалбата се твърди, че  същото е незаконосъобразно и постановено в противоречие с материалния закон и процесуалните правила. Мотивите са изложени подробно в жалбата.

На 07.11.2023 г. в 13.11 часа, по ел. поща е постъпило Определение от 07.11.2023 г. – пети административен състав, по образувано адм. дело № 410/2023 г. по описа на Ловешки административен съд от Иван Романов Цветков – пълномощник на Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ срещу Решение №156-МИ от 30.10.2023г. на Общинска избирателна комисия – Тетевен.

Във връзка с горното:

 1. Изпраща Жалба от Иван Романов Цветков – пълномощник на Коалиция „ Продължаваме Промяната – Демократична България“ срещу Решение № 156- МИ/30.10.2023 на Общинска избирателна комисия – Тетевен в едно със заверени копия на протоколи на СИК ( 26 бр.), протокол на ОИК Тетевен за избор на общински съветници, разписка по приемане на Решение № 156-МИ/30.10.2023 г. в Административен съд Ловеч и становище по жалбата.
 2. Определяне на процесуални представители на Общинска избирателна комисия Тетевен, които да осъществяват процесуално представителство пред Административен съд – Ловеч по адм. дело 410/2023 г. по описа на Административен съд Ловеч

Предвид изложеното и на основание чл. 459, ал.3 от Изборния кодекс и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 32, т. 3 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, и с оглед необходимостта от осъществяване на процесуално представителство пред Административен съд Ловеч, по постъпила в Общинска избирателна комисия -  Тетевен жалба, ОИК Тетевен

Р Е Ш И :

ИЗПРАЩА жалба от Иван Романов Цветков – пълномощник на Коалиция „ Продължаваме Промяната – Демократична България“ срещу Решение № 156-МИ/30.10.2023 на Общинска избирателна комисия – Тетевен в едно със заверени копия на протоколи на СИК (26 бр.), протокол на ОИК Тетевен за избор на общински съветници, разписка  по приемане на Решение № 156/30.10.2023 г. в Административен съд Ловеч и становище по жалбата.

ПРИЕМА становище по административно дело № 410 по описа за 2023 г. на Ловешки административен съд, пети състав, като счита, че Решение № 156/30.10.2023 г. е законосъобразно и прието съгласно материалните и процесуални правила, а жалбата подадена срещу него е неоснователна.

Определя следните процесуални представители на Общинска избирателна комисия Тетевен пред Административен съд Ловеч, които да осъществяват процесуално представителство по дело , ЗАЕДНО:

Дора Ангелова Стоянова, ЕГН ***

Тодор Маринов Тодоров, ЕГН ***

Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дора Ангелова Стоянова

Секретар: Тодор Маринов Тодоров

* Публикувано на 07.11.2023 в 16:29 часа

Календар

Решения

 • № 189-МИ / 09.11.2023

  относно: Определяне на помещение за работата на комисията по време на мандата й, както и адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща и телефон за връзка с Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч

 • № 188-МИ / 09.11.2023

  относно: Предаване на протоколите и останалите изборни книжа и материали от Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, на администрацията на Община Тетевен

 • № 187-МИ / 07.11.2023

  относно: Определяне на процесуални представители на Общинска избирателна комисия Тетевен, които да осъществяват процесуално представителство пред Административен съд – Ловеч при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 год.

всички решения