Общинска избирателна комисия Тетевен


РЕШЕНИЕ
№ 188-МИ
Тетевен, 09.11.2023

ОТНОСНО: Предаване на протоколите и останалите изборни книжа и материали от Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, на администрацията на Община Тетевен

Необходимо е да се приеме решение за определяне на членове на Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, които в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите на 5 ноември 2023 г. да предадат по опис протоколите и останалите изборни книжа и материали за съхранение в общинската администрация, с изключение на необходимите за работа печат и документи по време на мандата на комисията.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2864-МИ от 4 ноември 2023 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч,

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ и УПЪЛНОМОЩАВА следните членове на Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, които в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите на 5 ноември 2023 г. да предадат по опис протоколите и останалите изборни книжа и материали за съхранение в общинска администрация на Община Тетевен, с изключение на необходимите за работа печат и документи по време на мандата на комисията:

 1. Дора Ангелова Стоянова - председател;
 2. Таня Димитрова Маринова – зам. председател;
 3. Тодор Маринов Тодоров – секретар,

като съставят и подпишат протокола с опис и другите документи, удостоверяващи предаването.

Настоящото решение на основание чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дора Ангелова Стоянова

Секретар: Тодор Маринов Тодоров

* Публикувано на 09.11.2023 в 16:30 часа

Календар

Решения

 • № 189-МИ / 09.11.2023

  относно: Определяне на помещение за работата на комисията по време на мандата й, както и адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща и телефон за връзка с Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч

 • № 188-МИ / 09.11.2023

  относно: Предаване на протоколите и останалите изборни книжа и материали от Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, на администрацията на Община Тетевен

 • № 187-МИ / 07.11.2023

  относно: Определяне на процесуални представители на Общинска избирателна комисия Тетевен, които да осъществяват процесуално представителство пред Административен съд – Ловеч при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 год.

всички решения