09.11.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 9.11.2023 г. от 15:00 часа.

07.11.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 7.11.2023 г. от 16:00 часа.

05.11.2023

Съобщение

Активност към 20:00 часа

избиратели

гласували

16659

 9379

05.11.2023

Съобщение

Активност към 16:00 часа

избиратели

гласували

16659

 7431

05.11.2023

Съобщение

 

Активност към 11:00 часа

избиратели

гласували

16659

3118 

 

03.11.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 4.11.2023 г. от 17:00 часа.

03.11.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 3.11.2023 г. от 17:00 часа.

01.11.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 1.11.2023 г. от 17:00 часа.

31.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 31.10.2023 г. от 17:00 часа.

29.10.2023

Съобщение

Активност към 20:00 часа

избиратели

гласували

16667

10144

29.10.2023

Съобщение

Активност към 16:00 часа

избиратели

гласували

16667

 7874

29.10.2023

Съобщение

Когато избирател при гласуване е поставил бюлетините една върху друга и след като отбележи своя глас върху долната бюлетина се забелязва отпечатък или следа, гласът в тази бюлетина Е ДЕЙСТВИТЕЛЕН и се преброява по правилата за действителни гласове.

При отпечатък, следа или зацапване, получено от мастилото на печатите, които се поставят на гърба на бюлетината или от химикала, с който е отбелязан вотът, СИК отчита гласа в тази бюлетина като ДЕЙСТВИТЕЛЕН по правилата за действителни гласове.

29.10.2023

Съобщение

Активност към 11:00 часа

избиратели

гласували

16667

3457 

29.10.2023

Съобщение

Броят на избирателите в община Тетевен е 16667 по данни за броя на избирателите в отпечатаните избирателни списъци от ГД ГРАО.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

27.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 28.10.2023 г. от 17:00 часа.

26.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 26.10.2023 г. от 17:00 часа.

23.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 23.10.2023 г. от 17:00 часа.

22.10.2023

Съобщение

Заседание на Общинска избирателна комисия Тетевен е насрочено за 22.10.2023 г. от 17:00 часа.

20.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Тетевен, уведомява всички членове на СИК на територията на община Тетевен, че във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., Ви предоставя Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК и Инструкция за видеоизлъчване на преброяването на бюлетините и попълването на протокола в СИК.

Линк за достъп чрез интернет браузър: https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/edu

Календар

Решения

  • № 189-МИ / 09.11.2023

    относно: Определяне на помещение за работата на комисията по време на мандата й, както и адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща и телефон за връзка с Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч

  • № 188-МИ / 09.11.2023

    относно: Предаване на протоколите и останалите изборни книжа и материали от Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, на администрацията на Община Тетевен

  • № 187-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на процесуални представители на Общинска избирателна комисия Тетевен, които да осъществяват процесуално представителство пред Административен съд – Ловеч при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 год.

всички решения