Общинска избирателна комисия Тетевен


РЕШЕНИЕ
№ 189-МИ
Тетевен, 09.11.2023

ОТНОСНО: Определяне на помещение за работата на комисията по време на мандата й, както и адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща и телефон за връзка с Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч

Необходимо е да се приеме решение за определяне на помещение за работата на комисията по време на мандата й, както и адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща и телефон за връзка с Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2864-МИ от 4 ноември 2023 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч,

Р Е Ш И: 

По време на мандата на Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, запазва своето действие Решение №2-МИ от 09.09.2023 г. на комисията, като до приключването на същия адресът на кореспонденция е: гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловеч, 5700, пл. „Сава Младенов“, № 9, ет. 2, стая 214, еmail: [email protected], тел: 0888196342.

След седмия ден от обявяване на резултатите от изборите на интернет страницата на Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, да бъде обявен адресът за кореспонденция, адресът на електронната поща и телефон за връзка.

Настоящото решение на основание чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс може да бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дора Ангелова Стоянова

Секретар: Тодор Маринов Тодоров

* Публикувано на 09.11.2023 в 16:32 часа

Календар

Решения

  • № 189-МИ / 09.11.2023

    относно: Определяне на помещение за работата на комисията по време на мандата й, както и адрес за кореспонденция, адрес на електронна поща и телефон за връзка с Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч

  • № 188-МИ / 09.11.2023

    относно: Предаване на протоколите и останалите изборни книжа и материали от Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, на администрацията на Община Тетевен

  • № 187-МИ / 07.11.2023

    относно: Определяне на процесуални представители на Общинска избирателна комисия Тетевен, които да осъществяват процесуално представителство пред Административен съд – Ловеч при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 год.

всички решения